Psychologie

Tekst van: https://www.verwijsgidskanker.nl/zorgaanbieder/16/psycholoog

Een psycholoog kan helpen bij psychische problemen die te maken hebben met uw ziekte. Bijvoorbeeld bij angst, concentratieproblemen, relatieproblemen en vermoeidheid. De psycholoog brengt samen met u in kaart welke klachten en problemen u hebt.

Tijdens een aantal gesprekken onderzoekt u samen met de psycholoog hoe u met uw emoties en gevoelens kunt omgaan. En wat u kunt doen om uw klachten en problemen te verminderen. De psycholoog kan u adviezen en tips geven. U kunt ook oefeningen en opdrachten krijgen.

Psychologen werken in ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-organisaties, psycho-oncologische centra of zelfstandige praktijken.

Kosten en verwijzing
Of de zorg wordt vergoed, hangt af van de zorgverlener en uw zorgverzekering. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Als deze zorg valt onder medisch specialistische revalidatie, vergoeden zorgverzekeraars de zorg vanuit de basisverzekering.

Bij GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken kunt u terecht met een verwijzing van uw (huis)arts. Voor ziekenhuizen geldt dat u hier meestal alleen terecht kan als het om het ziekenhuis gaat waar u in behandeling bent. Dit kan per ziekenhuis verschillen.

Als het gaat om medisch specialistische revalidatie, dan hebt u een verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Kwaliteit
Alle psychologen in de verwijsgids zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO). Dit is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor professionals uit de psychosociale oncologie. Zij voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de vereniging daaraan stelt.